Vil de bestyrelsesmedlemmer, der i dag har valgt afdeling 1 i god tid inden omvalget i efteråret 2011 og gerne snarest meddele os JØP-medlemmer, om de vil omvælge til afdeling 2 eller, om de vil fastholde et medlemskab af afdeling 1. Det kan vel ikke være ømtåleligt at fremlægge, hvad man som bestyrelsesmedlem selv har besluttet sig for. Det vil jo gøre valget nemmere for os andre?

Venlig hilsen
Lars Wismann