God ledelse er på en og samme tid kunst og håndværk. Mere end nogensinde før er der brug for god ledelse i de danske virksomheder. Økonomien går trægt, handelsbarriererne skyder op overalt i verden som svampe på en efterårsdag, og den digitale revolution skyller ind over næsten alle brancher og har allerede skabt et hav af disruptions.

Der er altså mange gode grunde til at se nærmere på ledelse som en væsentlig vækstdriver i en virkelighed, hvor den eneste konstant er, at alting forandrer sig.

Det er derfor, at vi med Djøfs Lederkonference 2016 sætter fokus på ledelse og forretning i bevægelse. For ledelse er ikke bare noget, man gør. Det er – også – noget, man lærer og udvikler over tid.

Har svært ved at skabe vækst

Der er gennem tiderne skrevet oceaner af ledelseslitteratur, men der er fort­sat rigtig mange virksomheder og ledere, som har svært ved at omsætte ledelsesopgaven til at skabe vækst og udvikling i en verden i forandring. En større analyse fra 2015 blandt 700 ledere for mindre virksomheder pegede på flere ledelsesmæssige udfordringer. De bestod bl.a. i, at ledelse ikke var lederens kernekompetence, at kravene til ledelse ændrer sig markant i takt med virksomhedens størrelse, og at mange ledere havde svært ved at betragte virksomheden ovenfra.

Det kunne tyde på et gab mellem viden og praksis – et gab, som vi med årets Djøf Lederkonference forsøger at bygge bro over.

For vi kan noget i Danmark, som jeg vil tro bliver mere og mere efterspurgt i den digitale fremtid: Vi tænker selvstændigt, kritisk og har en høj grad af tillid til hinanden. Disse evner er helt centrale byggesten i god ledelse, når de kobles med viljen til at træffe beslutninger. Også når det kommer til nogle af de større og mere ubehagelige af slagsen.

Behov for professionelle

Særligt i forhold til beslutningskraften ser jeg et stort potentiale for at ”professionalisere” ledelsen i mange danske virksomheder. Ikke forstået på den måde, at den nuværende ledelse er uprofessionel. Men vi har rigtig mange virksomheder, hvor virksomhedsejeren også er den daglige leder. Så længe forretningen har en vis størrelse, og produktionen bare kører, kan denne løsning sagtens fungere rigtig godt.

Men i de tilfælde, hvor markederne svigter, eller organisationen har vokset sig stor, er der gevinst for virksomheden, hvis den i tide får rekrutteret det nødvendige ledelsestalent og -erfaring ind på direktionsgangen.

Men det forudsætter et erkendt behov blandt virksomhedsejerne. Derfor skal vi i de kommende år sætte endnu mere fokus på, hvordan netop djøfernes kompetencer kan styrke ledelsen og dermed bundlinjen i de danske virksomheder.