Alle månedslønnede, der har optjent ferie med løn, har ret til ferietillæg. Ferietillægget bliver typisk udbetalt sammen med
lønnen for april eller maj. Ganske få arbejdsgivere vælger at udbetale ferietillægget, når ferien begynder.

Ferietillæggets størrelse afhænger af, hvor du er ansat

  • I en privat virksomhed fremgår det af din kontrakt eller anden aftale, men tillægget er altid på mindst 1 % af din årsløn.
  • I staten kaldes tillægget ’særlig feriegodtgørelse’ og er på 1,5 % af din årsløn.
  • I regioner og kommuner hedder tillægget også ’særlig ferie- godtgørelse’ og er på 1,95 % af din årsløn.

Beløbet beregnes på grundlag af lønnen i optjeningsåret; fx beregnes ferietillægget for ferieåret 2016/17 ud fra din løn i 2015. Vær opmærksom på, at privatansatte har mulighed for at forhandle sig til et højere ferietillæg end udgangspunktet på 1 % i ferieloven.

Ferietillæg, når du fratræder

Hvis du fratræder dit job, før du har holdt ferie, er du berettiget til en feriegodtgørelse på 12,5 % af din løn – heri er ferietillægget inkluderet. Feriegodtgørelsen overføres til FerieKonto.

Har din arbejdsgiver udbetalt ferietillæg, før du fratræder, kan det som udgangspunkt ikke modregnes i feriegodtgørelsen, medmindre andet er aftalt i overenskomsten.
Det er det fx i den offentlige sektor, hvor det udbetalte ferietillæg derfor bliver modregnet i feriegodtgørelsen.