Så er de fleste af os tilbage fra sommerferien. Jeg håber, at I alle fik slappet af med tid til familie og venner, sol på maven, kølige drinks på terrassen. Fik snuden op af sporet.

Ud over at sommeren er skøn i al almindelighed, giver den også rum til at reflektere lidt over livet og meningen med det hele. For hverdagen har det med at tvinge vores opmærksomhed ned på de opgaver, der ligger lige for fødderne af os og råber på at blive løst. Det er selvfølgelig også meget godt at kunne sætte hak ved de konkrete opgaver.

Og så alligevel – i sommerferien sker det, at de større spørgsmål presser sig på: Bruger jeg min tid rigtigt? Er vi på vej det rette sted hen? Og hvad er det egentlig, vi kæmper for? Dybest set er jeg ikke i tvivl.

Det seneste år har budt på mange kampe om indretningen af den offent­lige sektor. Fjernede fridage, snak om low performers, flytninger af statslige jobs og senest ændringerne i SKAT. Det er anledninger, hvor jeg og Djøf har valgt at kæmpe for dem, der konkret er i ilden.

Som samlet kollektiv af mennesker, der har valgt at organisere sig i Djøf, bliver vi nok aldrig helt enige om alt. Men jeg håber, at vi er enige om overliggeren: En attraktiv offentlig sek­tor er til gavn for det danske samfund. 

Det er under alle omstændigheder det banner, som jeg gerne vil føre ud på den slagmark, hvor meningerne om indretningen af den offentlige sektor dagligt brydes. For hvis vi kun tænker i ”hvad” og ”hvordan” og glemmer ”hvorfor” i diskussionerne, så står der kun en afpillet fortælling tilbage om alle de ting, der ikke fungerer i dag. 

Vi skal i stedet fortælle om den værdi, der bliver skabt i en offentlig sektor – uden hvilken vi ikke kunne opretholde en velfungerende privat sektor. Vi har, som samfund, et fælles ansvar for at anerkende indsatsen i den offentlige sektor.

Når jeg er rundt på klubmøder, så møder jeg medlemmer, som er pressede, desillusionerede, oplever arbejdsgivere, der ”liiiige skruer lidt på tolkningerne af aftalerne” – og som generelt savner anerkendelse af deres indsats. De offentligt ansatte ved godt, at de ikke bliver lønførende i forhold til det private.

Men man kommer også langt med et reelt skulderklap for indsatsen – en anerkendelse af det vigtige ”hvorfor” vi har en, nogle gange på trods, velfungerende offentlig sektor.

Så her et opråb til alle jer i den offentlige sektor, i den private sektor og alle jer studerende, hvoraf nogle skal gøre karriere i staten, regionerne eller kommunerne:

Husk nu, at det er fedt at gøre en forskel i den offentlige sektor. Og husk at rose dem, der hver dag tager en tørn i fællesskabets tjeneste.