Årets Djøf-tillidsrepræsentant er kåret på baggrund af indstillinger fra Djøfs medlemmer. I år er titlen gået til Kristina Krogh, som er tillidsrepræsentant for ca. 320 djøfere i Københavns Kommune. Kristina er blandt andet valgt, fordi hun med sit humør og store energi formår at tale medarbejdernes sag over for ledelsen og politiske udvalg, og fordi hun har en menneskelig og konstruktiv tilgang til problemer.

Hvad er din vigtigste opgave om tillidsrepræsentant?
At sørge for at mine kolleger er glade for at komme på arbejde og har gode arbejdsvilkår. At de føler sig hørt og kan se en mening med det, de laver. Jeg er glad for at gå på arbejde – jeg vil gerne, at mine kolleger skal have det på samme måde. Og så prøver jeg at hjælpe med, at de stille får en stemme. Jeg bruger rigtig meget mit uformelle netværk. Min største styrke er, at jeg taler med folk og får meget viden den vej. Derfor ved jeg, hvad der rører sig forskellige steder, og jeg kender folks prioriteter. Når jeg hører ting, skal jeg sørge for, det kommer videre i systemet. Og jeg skal kunne gå i opposition, konstruktivt.

Har du et godt råd til andre eller kommende tillidsrepræsentanter?
Tal ind i ledelsens udfordringer. Tænk ikke for meget på, om det egentlig er dem, der skal løse noget eller levere et eller andet. Vi har jo samme mål, det er bare ikke altid tydeligt, og man får det bedste resultat, hvis man kan tænke sig ind i ledelsens sted.