Seks danskere fortæller om konse-kvenserne af Brexit: Ambassadøren, advokaten, Disney-direktøren, embedsmanden, forskeren og den sociale entreprenør beretter om at føle sig uønsket, om faglige udfordringer og om forretningsmuligheder:

Ambassadøren:
En historisk arbejdsopgave

Embedsmanden:
Jeg frygter for min fremtid i Storbritannien

Forskeren:
Jeg har svært ved at se mulighederne

Advokaten:
Brexit har øget behovet for rådgivning

Direktøren:
Allerede sværere at tiltrække kreative

Den sociale entreprenør:
Brexit vil gøre Storbritannien mindre attraktiv