Højesteret har afsagt sin første dom over, hvad det skal koste en arbejdsgiver, når den såkaldte 48-timers regel bliver overtrådt, skriver horten.dk.

Sagen drejer sig om en med-arbejder, der over en fireårig periode havde en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på over 50 timer. Han har aldrig afvist at arbejde over. Og han har fået betaling for overarbejdet.

Men både ifølge dansk lovgivning og EU-lovgivning må den ugentlige arbejdstid ikke overstige 48 timer i gennemsnit over en fire måneders periode.

Arbejdsgiveren blev dømt til at betale en godtgørelse til medarbejderen på 50.000 kroner – godtgørelsen vil dog variere fra sag til sag.

Helene Rafn, lønforhandlingschef i Djøf, er glad for dommen, da hun ofte møder medlemmer, der arbejder mere end 48 timer i gennemsnit.

”Men vi hører typisk først om det i forbindelse med stress-sygemeldinger, fordi mange djøfere er ansat uden højeste arbejdstid, og så er de ikke opmærksomme på 48-timersreglen – eller også har de ikke haft lyst til at konfrontere arbejdsgiver.”

Hun fortæller, at det særligt drejer sig om djøfere i advokat-, konsulent-, it- og revisionsbranchen.

Men selv om man er ansat uden højeste arbejdstid, er det vigtigt at notere sin daglige arbejdstid – ellers kan det være svært at dokumentere et eventuelt brud på 48-timers reglen, siger Helene Rafn.