Hvad fortæller tallet dig?

Hvordan vi gradvist er kommet væk fra deflationstruslen.

Hvad gør det tal interessant?

Det betyder meget for Den Europæiske Centralbanks politik, dvs. hvor længe de vil gå ud og købe obligationer, og hvornår de begynder at bruge nogle af deres andre styringsinstrumenter. Før det sker, skal vi have et inflationstal, der kommer op. Hvis vi har energi med inde, giver det nogle falske signaler, fordi det svinger så ekstremt meget.

Hvad skal der til for, at et tal er interessant for dig?

Jeg er interesseret i tal, der ikke svinger helt vildt. Der kan være meget stor forskel mellem de først offentliggjorte og de endelige data. Nogle nøgletal viser en meget svingende udvikling. Fx hvis tallene er regnet ned på regioner eller helt ned på kommuner.

Kan du tallet i hovedet?

1,5 og renset for energi er det 1,2. Og det var uændret fra august til september. (Senest tilgængelige tal, red.)

Hvad får du konkret ud af at kigge på tallet?

Når du har renset energi ud af inflationstallet, så siger det noget om, hvorvidt du bevæger dig væk fra den meget farlige deflationstrussel. Det er ligesom et blodtryk. Det skal ikke være for lavt eller for højt, og nu kommer blodtrykket snart op på det niveau, der er sundest for patienten.

Hvorfor er det vigtigt at vide for mig som menig dansker?

Det påvirker din hverdag og den rente, du skal betale, når du fx går ned i din bank og skal have et nyt lån. Det er ikke uafhængigt af, hvad der sker ude i verden, fordi renten i Danmark følger renten i udlandet. Renten er direkte relateret til inflationen og den politik, man har valgt at føre for at forhindre trusler som enten en deflation eller en overophedning af økonomien.