Der er ét gennemgående kendetegn, som de fleste både højtlønnede og lavtlønnede djøfere – og dem med lønninger midt imellem – besidder: De bor i Hovedstaden.

Men ellers er der ret mange forskelle. Bruttolønnen hos de fem procent djøfere, der har de højeste lønninger, er 127.006 kroner i gennemsnit om måneden, mens de fem procent lavestlønnede tjener under en fjerdedel, nemlig 31.418. Den typiske djøfer får 51.359 kroner.

Selv om der er en lille overvægt af kvinder blandt de erhvervsaktive djøfere, er der en klar overvægt af mænd, der får toplønninger. Kvinderne er til gengæld markant overrepræsenteret blandt de lavestlønnede.

Og så er de højtlønnede i udpræget grad privatansatte, mens djøferne med de mindste lønninger især er ansat i staten.

Hvilken af de følgende tre djøf-profiler, har du mest til fælles med?

De højestlønnede

 • 74 procent er mænd.
 • Der er forholdsmæssigt flest universitetsøkonomer efterfulgt af jurister og handelsskoleøkonomer.
 • Der er en klar overvægt af privatansatte.
 • Det er særligt i den finansielle sektor, man finder djøferne med de højeste lønninger.
 • Hos 54 procent indgår ’direktør’ i deres titel – fx administrerende direktør, økonomidirektør eller vicedirektør.
 • Gennemsnitsalderen for en toplønnet djøfer er 49 år.
 • Gennemsnitslønnen blandt de højestlønnede mænd er 129.982 kr.  om måneden, mens den for kvinderne er 118.568 kr.

Dem lige midt imellem

 • 54 procent er kvinder.
 • Der er forholdsmæssigt flest ansat i den offentlige sektor.
 • Et flertal arbejder i en styrelse eller i en kommune.
 • Der er flest med titlen ’chefkonsulent’ og ’specialkonsulent’.
 • Gennemsnitsalderen for den typiske djøfer er 43 år.
 • Der er flest samfunds- og forvaltningsuddannede.
 • Gennemsnitslønnen blandt den typiske kvindelige djøfer er 51.340 kr. om måneden, mens den er 51.381 kr. for mændene.

De lavestlønnede

 • 65 procent er kvinder.
 • Der er forholdsmæssigt flest handelshøjskoleøkonomer.
 • De lavestlønnede fordeler sig næsten ligeligt i den private og offentlige sektor.
 • Arbejder primært i en styrelse/institution.
 • Titlen ’fuldmægtig’ er klart overrepræsenteret.
 • Gennemsnitsalderen for en lavtlønnet djøfer er 30 år.
 • Gennemsnitslønnen blandt de lavestlønnede kvinder er 31.343 kr. om måneden, mens den for mændene er 31.554 kr.

Kilde: Djøfs lønstatistikker 2017. Alle er erhvervsaktive og har en arbejdstid på min. 35 timer. Tallene repræsenterer hhv. de 5 pct. højestlønnede, de 5 pct. lavestlønnede og de 5 pct., hvis lønninger ligger tættest på gennemsnittet.