Mos der opfanger bysmog. Mobile regnvandsopsamlere til skybrud. Kloge lyssignaler, som letter livet for cyklister.

Der findes på den ene side innovatører, som kommer på den slags smarte klimaidéer, og på den anden side alle dem, der efterspørger dem. Og så findes der folk som Jakob Stolt, der sørger for, at parterne mødes. Han er ny Senior Project Manager i den nordiske del af Climate-KIC, en europæisk og delvist EU-finansieret virksomhed, som etablerer klimapartnerskaber mellem virksomheder, forskere og byer.

Hvad laver du som projektleder?

“Dét er et godt spørgsmål, for jeg har jo kun været her en måned. Men barberet ned til kernen er jeg mellemled mellem dem, der efterspørger klimaløsninger, f.eks. byer og kommuner, og dem, der laver løsningerne.”

Og hvad kan sådan nogle samarbejder munde ud i?

”Et eksempel er, at Climate-KIC har været med til at skabe et samarbejde mellem Københavns Kommune, forskere, virksomheder og big data fra Google, hvor parterne især har forsøgt at gøre det lettere at være cyklist i byen. Så har Københavns Kommune fx fået hjælp til at time lys­signalerne, så cyklister kan køre på flere grønne bølger.”

Hvorfor lige arbejde med klimaløsninger?

”Her kan jeg hurtigt se, hvad mit bidrag til et projekt betyder, og det passer godt til mit temperament. Jeg går ind i et nyt klimaprojekt med nogle ugers mellemrum og hjælper det på fode, så der forhåbentlig kan blive en egentlig forretning ud af det, så det kan blive implementeret. Tidligere i min universitetskarriere har jeg bl.a. haft med forskningsprojekter at gøre, og det var jeg glad for, men det kunne også være lidt ødelæggende for motivationen, når de kunne trække ud i årevis.”

Det er første gang, du arbejder med klimaløsninger. Hvordan er det?

”Der er et engagement i den her branche, som er rigtig fedt at være en del af. Det er tydeligt at mærke, at klimaet står højt på virksomheders og politikeres dagsorden, så der er både en enorm stor efterspørgsel fra mange, og der er mange iværksættere, som byder ind med innovative løsninger.”

Har du fulgt en plan gennem karrieren?

”Ligesom nu har jeg i mine tidligere stillinger også været mellemmand. Ikke så meget, fordi jeg har fulgt en plan. Mere fordi jeg bare brænder for at være dér i midten og lave partnerskaber. Jeg føler, jeg gør noget godt, når jeg kan skabe en tryghed mellem partnerne, så alle går derfra og føler, de har opnået større værdi.”