Posen er tom og miljøsamvittig­heden ren, for flaskerne er væk, slugt af væggen. Peter Harpsøe Engel blev i januar ny chef for Corporate Social Responsibility i virksomheden, som tager imod din pant.

Hvad laver Dansk Retursystem?

”Vi håndterer alle dåser, glas- og plast­flasker, som i lovgivningen er pålagt at have pantmærke. Vi henter dem fra butikkerne, sorterer dem og sender dem til anlæg, som smelter dem om, så de kan laves til nye dåser og flasker. Det kører i et helt lukket loop, fordi der er høje krav til renligheden. Flasker, som renses og genopfyldes, er vi ikke inde over. De frasorteres og sendes til bryggerierne.”

Hvor kommer pengene fra?

”Vi er ejet af bryggerierne og er non-profit, men pengene til driften får vi blandt andet, når vi sælger flaskerne og dåserne til virksomheder, som laver ny emballage ud af dem. Der er også indtægt fra det gebyr, man skal betale for at sende pantemballage i handlen. Og den sidste kilde er pantpenge, som bliver i systemet, når flasker og dåser ikke leveres tilbage.”

Og hvad er din rolle? 

”Det er en nyoprettet stilling, hvor jeg er chef for tre medarbejdere. Vi har ansvar for CSR, miljø og kvalitet, hvor vi supporterer alle afdelinger med at nå bestemte mål og sikrer ting i daglig drift, fx at overholde miljølovgivningen. Ikke mindst hjælper vi med, at man tænker miljø og den menneskelige del, blandt andet medarbejdersammensætningen, ind i vores daglige arbejde.”

I er en miljøvirksomhed, så hvorfor er der brug for en CSR-chef? 

”Det er et led i en større strategi, hvor vi har sat os for at blive CSR-certificerede. Det er rigtigt, at vi er en slags CSR-virksomhed i kraft af det, vi gør. Men med en certificering kan vi så vise, at vi virkelig mener det og vil gøre det endnu bedre i forhold til miljø og mennesker. Og så er det vigtigt for os at være gennemsigtige i vores drift, så vores interessenter fx kan gennemskue prisstrukturen og se, at vi lever op til kvalitets- og miljøkrav.”

Hvilke interessenter er det?

”Der er tre primære. Det politiske, fordi vi bygger på en bekendtgørelse, som håndhæves af Miljøstyrelsen. Der er detailhandlen og hotel- og restaurationsbranchen med flere. Og så selvfølgelig dig og mig, forbrugeren. Hvis ikke folk havde lyst til at aflevere deres brugte flasker til en automat, havde vi ikke noget pantsystem.”

Hvorfor har du valgt CSR-området?

Det ligger mig meget nær, og det afspejles nok også i mine tidligere rådgiverstillinger. Især i denne stilling kombinerer jeg de ting, jeg finder vigtige. Når jeg selv hjælper med at drive forbed­ringer for mennesker, miljø og kvalitet frem for at rådgive om dem, laver jeg noget, der ligger meget tæt på mit eget værdisæt.