I nogle brancher bliver frynsegoderne delt noget mere rundhåndet ud end i andre. I post- og telebranchen har langt de fleste djøfere fri mobiltelefon og internetopkobling. I den finansielle sektor har størsteparten ekstra ferie- og fridage, mens wellness-ordninger og sundhedsforsikringer er mest udbredt i energisektoren. Det viser Djøf Privats lønstatistik 2015.

Men generelt set har der ikke været den store udvikling af frynsegoder de senere år, og det billede kan lønforhandlingschef i Djøf Helene Rafn godt genkende.

”Frynsegoderne ligger og har ligget på et pænt stabilt leje gennem hele den økonomiske krise, så det er ikke her, der typisk er blevet skåret. Arbejdsgiverne er tilsyneladende stadig bevidste om, at der skal en bred palet til for at tiltrække og fastholde medarbejdere.” 

Hvem får mest fryns?

Men der er som nævnt forskelle på, hvor mange og hvilke personalegoder djøferne får, alt efter hvilken branche de er beskæftiget i.

Og nok ikke særligt overraskende er ’fri bil’ især et frynsegode blandt djøfere, der arbejder i handels-, transport- eller industrivirksomheder, mens personalelån stort set kun findes i den finansielle sektor. Det er heller ikke noget usædvanligt i, at det især er medarbejderne i mediebranchen, der har avisabonnement på arbejdsgiverens regning.

Finanssektoren ligger dog generelt i den høje ende, når det gælder fryns. Og det er ikke så underligt ifølge Helene Rafn.

”Det er en branche, der er dækket af overenskomster, hvor man kollektivt forhandler vilkår. Og en branche, hvor vilkårene ligesom lønniveauet ligger i den gode ende. Så her handler det ikke om, hvor gavmilde arbejdsgivere er over for den enkelte djøfer, når det gælder frynsegoder som ekstra ferie/fridage, men hvad man samlet er blevet enige om,” siger Helene Rafn.

Dog er fri mobil, pc og internetopkobling ikke så udbredt i den finansielle sektor som i andre brancher. Det har Helene Rafn også en forklaring på:

”Det er en branche, hvor omfanget af hjemmearbejde ofte er begrænset, og hvor man ikke skal stå til rådighed uden for almindelig arbejdstid. Men der er selvfølgelig undtagelser, alt efter virksomhedens behov og hvilken stilling man sidder i.”

Helene Rafn fortæller, at hun lige har rådgivet et medlem, der havde fået job i et forsikringsselskab, og da han spurgte arbejdsgiver, om der fulgte mobiltelefon og bærbar med, var svaret nej. Begrundelsen var, at det var helt bevidst, fordi arbejdsgiver ikke ønskede, at man arbejdede i sin fritid. 

En branche med fokus på sundhed

I energisektoren ser det også pænt ud med udbredelsen af frynsegoder. Men her er det særligt sundhedsforsikringer og wellness-ordninger, der topper i forhold til andre brancher.

”Det undrer mig ikke, for det er en branche, der traditionelt har et stort fokus på godt arbejdsmiljø. Så her ser vi mange massage-, fitness- og psykologordninger,” siger Helen Rafn.

Over en bred kam og på tværs af alle brancher er djøferne generelt set mest interesserede i at få hevet nogle ekstra ferie- og feriefridage ud af deres arbejdsgiver, fortæller Helene Rafn.

”Det betyder helt klart meget for dem. Især for de medlemmer, der har børn. De arbejder gerne meget, når der er behov for det, men de har også brug for nogle åndehuller.”

Herunder kan du både se, hvor mange frynsegoder der bliver uddelt i din branche og i andre brancher.