Arbejdstiden er bekymrende høj for nogle djøfere, mener Helene Rafn, der er lønforhandlingschef i Djøf. Og den gennemsnitlige arbejdstid for en djøfer ligger langt over de ellers gængse 37 timer – også i den offentlige sektor.

Det er djøferne i advokatbranchen, som topper, når det gælder lange arbejdsdage. En advokatfuldmægtig arbejder i gennemsnit 48 timer om ugen, og en ansat advokat arbejder 46 timer i snit.

En djøfer, der er ansat i en interesseorganisation ’nøjes’ med en gennemsnitlig arbejdsuge på 41,3 timer, hvilket svarer nogenlunde til arbejdstiden i den offentlige sektor.

Her kan du se, hvor meget der bliver arbejdet i de forskellige brancher.

At interesseorganisationerne ligger i den lave ende, skyldes formentlig, at det er en branche, hvor mange læner sig op af de offentlige overenskomster, siger lønforhandlingschef i Djøf Helene Rafn.

”Det betyder, at der ofte er mulighed for at afspadsere, hvis man i perioder arbejder meget. Kigger man på lønniveauet i interesseorganisationerne, ligger det typisk også i den lave ende.”

Men det er mere undtagelsen end reglen, at der er faste arbejdstider og mulighed for afspadsering, siger Helene Rafn.

”Tendensen er, at flere og flere går over på jobløn, og det betyder, at der ikke rigtig er nogen stopklodser for, hvornår du er færdig med dit arbejde.”

Helene Rafn tror ikke, at vi kommer til at se et fald i arbejdstiden.

”Men jeg tror til gengæld, at vi er ved at nå grænsen for, hvor meget mere den vil stige. Ifølge et EU-direktiv må vi ikke arbejde mere end 48 timer i gennemsnit over fire måneder, men en del har allerede overskredet den grænse. Og det er bekymrende. For når vi beregner arbejdstiden, er det et gennemsnit, men vi ved, at en del af vores medlemmer i advokatbranchen fx arbejder over 50 timer om ugen.”