Kaspar Lauridsen var rystet, da han gik fra mødet med sin chef. Han var blevet kaldt ind, lige efter at han haft ’barnets’ sygedag – den anden i løbet af et år. I samme periode havde han haft to sygedage selv.

I chefens optik var det åbenbart for meget, og han opfordrede Kaspar Lauridsen til fremover at bruge en ferie- eller flexdag, hvis han eller et af hans børn blev syg igen.

Det er dog en klokkeklart ulovlig opfordring fra chefens side, siger Helene Rafn, lønforhandlingschef i Djøf.

”Ifølge funktionærloven, som langt de fleste er dækket af, er det ulovligt at kræve dette ved egen sygdom.”

Helene Rafn siger, at hun heldigvis sjældent har hørt om chefer, der har forlangt, at en medarbejder bruger ferie- eller flexkontoen, når de reelt er syge.

”Men vi har haft situationer, hvor arbejdsgiveren har forsøgt at få en langtidssygemeldt medarbejder til at gå på deltid, ” siger Helene Rafn.

Og så er der de medarbejdere, der af egen drift registrerer sygdom som ferie.

”Jeg tror, der er en del skjult sygefravær – specielt i situationer, hvor man er særligt udsat fx forud for en kommende fyringsrunde, eller hvis man er nyansat,” siger Helene Rafn. 

Må gå syg på arbejdet

Kaspar Lauridsen har fået at vide, at han ikke skal have flere sygedage i 2016 – ellers kommer han til samtale hos chefen igen, som han ellers i øvrigt har et fint forhold til. Han har som nævnt haft to fraværsdage i løbet af et år, fordi han har været syg, og han fortæller at de gennemsnitlige sygefraværsdage blandt akademikere på hans arbejdsplads ligger på 7,1.

Kaspar Lauridsen arbejder på en stor arbejdsplads, hvor de lige har oplevet en stor sparerunde. Han har nævnt episoden over for tillidsrepræsentanten, som ikke mener, der skal handles på det lige her og nu – de må vente og se tiden an.

”Lige nu føler jeg mig ramt. Min datter skal snart starte i dagpleje, og vi ved af erfaring, at det kan betyde, at hun nemmere bliver syg. Men som det er lige nu, tænker jeg, at jeg må arbejde hjemme for nedsat kraft og ellers tage på arbejde, hvis jeg selv bliver syg.”

Helene Rafns anbefaling er, at Kaspar skal stå på sin ret og melde fravær på sædvanlig vis, hvis han bliver syg.

”Derudover bør han tage en snak mere med tillidsrepræsentanten, og få bragt spørgsmålet op generelt på arbejdspladsen. Det er en farlig glidebane, når ansættelsesvilkårene undergraves, fordi medarbejderne af frygt for repressalier ikke tør melde sig syge eller gøre brug af barns sygedag.”

Kaspar Lauridsen er et opdigtet navn, da han af frygt for repressalier fra chefen ikke har lyst til at stå frem med eget navn.