Hvem tjener mest, og hvad arbejder de højest lønnede djøfere med? Her er seks fællestræk for gruppen af højtlønnede.

Bruttolønnen hos de fem procent djøfere, der har de højeste lønninger, er 126.176 kroner om måneden i gennemsnit. Den gennemsnitlige bruttoløn for alle erhvervsaktive djøfere er på 63.441 kroner.
Ved at zoome ind på de fem procent af Djøfs medlemmer, der tjener mest ifølge Djøfs lønstatistikker, danner der sig et tydeligt billede.

Der er nemlig nogle helt særlige karakteristika, som går igen blandt de djøfere, som er absolut lønførende:

Kilde: Djøfs lønstatistik